Κυριακή, 7 Μαρτίου 2010

Το αλάτι της γης... Salt of the Earth Μεξικό... Η ισοτιμία των γυναικών, προϋπόθεση για τη διεκδίκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Ένα φιλμ πολιτικό, τρυφερό, ανθρώπινο, που δείχνει ότι πραγματικά οι γυναίκες είναι το άλλο μισό τ' ουρανού. Μόνο μαζί, ενωμένοι και ισότιμοι, άντρες γυναίκες, θα διεκδικήσουν τη ζωή τους κι αυτά που τους ανήκουν.