Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2008

The Last Tavern at the City Gates. Vasily Perov-Василий Георгиевич Перов


Русский: Последний кабак у заставы
English: "The Last Tavern at the City Gates", Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow.

Δεν υπάρχουν σχόλια: