Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2011

Edvard Munch, Kiss by the Window, 1892

Edvard Munch, Kiss by the Window, 1892

Δεν υπάρχουν σχόλια: